Jaktåret

Lavsjö Jaktlag  

        Ett jaktlag i Västerbotten

Ett år i Lavsjö jaktlag


 

Vinter och vår


Passen

På vintern är det smidigt att frakta ved till passen med hjälp av skoter med släde.


Styrelen

Jaktlaget har styrelsemöten någon gång per år. I januari/februari beslutar styrelsen om nya medlemmar och antalet gästjägare.


Viltvård

Vi har ett antal saltstenar utplacerade på våra jaktmarker. Saltstenarna hjälper älgen att hålla mineralbalans under vårvintern då det kan vara ont om föda i skogen.

 Sommar


Passunderhåll

På sommaren är det lämpligt att ställa i ordning passen. Vi snitslar och märker vägarna till passen och hugger ner sly i skjutgator.


Vi gör också nya pass och flyttar pass beroende på om skogsavverkning påverkar älgarnas rörelser. Vi har närmare 300 pass att underhålla.


 

Skjutträning

Under sommaren och tidig höst tränar var och en skytte mot på älgbanan. Varje jägare ska klara av att träffa älgen enligt de krav som ställs för jägarexamen.


Höst


Jakthundsträning

På hösten måste jakthundarna tränas. Man tränar både kondition och spårning. Till höger ser vi Tayson, en blivande jakthund, men på denna bilden som 6 månader gammal valp.


 

 

Jakten


På hösten äger älgjakten rum. I Västerbotten har vi jakt både i september och oktober, med uppehåll för brunsten.


Vårt jaktområde är 7 200 hektar stort*. Jaktmarken är uppdelade i mindre områden som kallas "såtar". En såt kan vara drygt 2000 hektar. Vi jagar med 1-2 ställande älghundar och 15-20 passkyttar.

 

* En hektar (ha) är en yta som är

100 x 100 meter. Vårt jaktområde är

således stort som en yta motsvarande 8 x 9 kilometer.
Slakthuset


Sommaren 2004 färdigställdes det nya slakthuset. Detta gav möjlighet till en enklare hantering vid slakten samt förvaring av köttet vid jämn temperatur under mörning.

 


Slakt och styckning


När älgen är fälld och har fraktats till slakthuset slaktas den. Besök gamla hemsidan för att se hur vi slaktar. OBS Starka bilder!  Gå dit >>


         Copyright Lavsjö Jaktlag 2006-2020

Jaktåret